Ob nakupu nad 100 € je poštnina brezplačna
0 Košarica
0 Dodaj obrnjen produkt v košarico Obrnjeni

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine:

Podatki  prodajalca

Polno ime: GLASBENI ATELJE, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, posredovanje, svetovanje, komisijske in zastopniške posle, d.o.o.
Kratko ime:  GLASBENI ATELJE, d.o.o.
Matična številka: 5359252000
Davčna številka: SI 47628367, je zavezanec za plačilo DDV
Datum vpisa subjekta v sodni register: 14.05.1990
Vložna številka: 13680000
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju
Poslovni naslov: Ulica dr. Bogomira Magajne 14, 6215 Divača
Osnovni kapital: 16.345,00 EUR
Telefon: +386 (0) 31 827 498
E-mail: shop@glasbeniatelje.com

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Glasbeni atelje d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, ZVPot-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1Ob, ZEPT), s priporočili GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna trgovina Glasbeni atelje d.o.o.  je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje Glasbeni atelje d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik ali prodajalec). Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Glasbeni atelje d.o.o., pravice uporabnika ter poslovni  odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij:

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Zakonsko jamstvo za skladnost blaga

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. S pogodbeno določbo ni mogoče omejiti odgovornosti prodajalca za neskladnost blaga, kot je določena z ZVPot-1.

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve za skladnost blaga ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar ustreza zahtevam skladnosti blaga:

 1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

 2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;

 3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi;

 4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi;

 5. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;

 6. biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;

 7. biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno;

 8. biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga:

 1. ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga,

 2. je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost,

 3. je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod spodnjimi pogoji in v sledečem vrstnem redu upravičen da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik ima tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka 81.čl. ZVPot-1.

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

– je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča;

– izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca.

Prodajalec lahko zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške.

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v naslednjih primerih:

– prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom 82. člena ZVPot-1;

– neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost

– narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali

– prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega nosi prodajalec.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost. Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago pregleda. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. Kadar potrošnik v skladu s tretjim odstavkom 83. člena ZVPot-1 zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Obrazec za uveljavitev jamčevalnih zahtevkov in drugih pravic potrošnika v primeru neskladnosti blaga

Načini plačila:

V spletni trgovini Glasbeni atelje d.o.o. ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

S plačilnimi karticami:

MasterCard, Visa, Diners (nakup s kartico Diners mogoč tudi na do 36 obrokov)

Po predračunu:

z nakazilom na naš transakcijski račun SI56 0400 1004 9816 182, Nova KBM d.d. Po prejemu plačila na TRR podjetja se naročeno blago dostavi kupcu skladno s pravili in ceno dostave.

Z odkupnino:

ob prevzemu blaga + znesek provizije plačilnega naloga (plačilo dostavni službi Pošta SLO)
Pri plačilu z odkupnino vam pošta zaračuna stroške vplačila po plačilnem nalogu UPN:
- do vrednosti 98,00€ = 1,05 €
- od vrednosti 98,00€ do 501,00€ = 1,07% od vrednosti, ki je napisana na položnici
- nad 501,00€ = 5,36€ 

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

Veljavnost ponudbe:

Navedene cene v spletni trgovini so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih trgovinah po Sloveniji. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Vse cene vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Prodajalec se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu, pa se po vnosu posameznega artikla lastnosti, rok dobave ali cena spremenijo, preden jih prodajalec uspe ažurirati. Če prodajalec ugotovi, da so podatki na spletni strani napačni, si pridržuje pravico, da izdelka pod temi pogoji zaradi očitne napake ne proda. O tem bo prodajalec kupca obvestil, mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo artikla ter slednje izvršil le z izrecnim soglasjem pogodbene stranke. Prodajalec se trudi, da so slike izdelkov natančne, vendar obstaja možnost barvnega ali drugačnega odstopanja zaradi različnih zmogljivosti ali ločljivosti zaslonov, kar pa ne vpliva na opredelitev ter standard izdelka. Morebitne minorne razlike med artikli in njegovim prikazom v spletni trgovini ne predstavljajo neskladnosti izdelka. S klikom na posamezen izdelek se odprejo podrobnejše in natančne informacije o artiklu, njegovih lastnostih in nakupnih pogojih. Objavljene fotografije so last prodajalca ali dobaviteljev oziroma poslovnih partnerjev.

Veljavnost akcijske ponudbe:

Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

Postopek nakupa

1. Naročilo sprejeto:

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.


2. Naročilo potrjeno:

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prodajalcu potrdi ponudbo z nakupom. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi splošni pogoji nepreklicno zagotovljeni.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo storniral. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.


3. Blago odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe. 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga:

Potrošnik ima pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik predloži na obrazcu za odstop od pogodbe  ali z nedvoumno izjavo iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca:  info@glasbeniatelje.com. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Potrošnik mora vrniti artikel prodajalcu nemudoma po obvestilu o odstopu od pogodbe. Skrajni rok za vračilo izdelka je 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe, s potekom roka pa potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe ugasne. Izdelek mora biti vrnjen v originalni embalaži ter priložena mora biti kopija naročila. Ponudnik vrne celotno kupnino takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu potrošnika od nakupa.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel na svoje stroške dostavi na poslovni naslov prodajalca: Glasbeni Atelje d.o.o., Ulica dr. Bogomira Magajne 14, 6215 Divača.

Skladno s 135. členom ZVPot-1 Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

 4. o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

 5. o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

 9. sklenjenih na javnih dražbah;

 10. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe.

Odstopni rok začne teči z dnem:

 1. potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;

 2. potrošnik ali tretja oseba, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;

 3. potrošnik ali tretja oseba, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;

 4. potrošnik ali tretja oseba, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Skladno s 142. členom ZVPot-1 potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. V primeru vračila poškodovanega ali uporabljenega blaga lahko prodajalec zoper potrošnika uveljavlja zahtevek za povračilo zmanjšanja vrednosti blaga v skladu z dogovorom ali v civilno pravnem postopku na sodišču.

Garancija:

Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

Dobavni rok:

Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni in sicer 2-7 dni za izdelke, ki jih imamo na zalogi oziroma do 60 dni od prejetega naročila, če izdelka nimamo na zalogi.

Dostava:

Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo za Glasbeni atelje d.o.o. spletno trgovino opravljajo pošta Slovenije in GLS hitra pošta

Dostava preko dostavne službe GLS Slovenia.

Dostava naročenih izdelkov v naši spletni trgovini se izvede v najkrajšem možnem času in je odvisna od razpoložljivosti izdelkov. Izdelke bomo dostavili na naslov, katerega ste navedli ob registraciji oz. nakupnem postopku, priporočamo vam, da navedete naslov na katerem se nahajate v dopoldanskem času. Prav tako priporočamo, da napišete mobilno številko, na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem  času, saj vas bo kurir lahko poklical in se dogovoril z vami o načinu dostave.

V primeru, da ne želite, da vam izdelek dostavimo na vaš naslov pa si lahko na spletni strani GLS Slovenije izberete tudi eno izmed Parcel Shop enot v kateri lahko paket prevzamete sami (poštno ležeče). Vse kar potrebujete napisati v polje s podatki za dostavo je vaše ime in priimek, ter naslov izbrane Parcel Shop enote.

Odkupnino paketa lahko GLS kurirju ob dostavi plačate z gotovino ali s kreditno / debno kartico. V primeru, da boste svoje blago plačali s kartico, se vam bodo dodatno zaračunali stroški bančne provizije v vrednosti 1,43 % od zneska odkupnine, za katero vam bo GLS kurir izdal račun. 

V primeru neuspešnega poskusa dostave vam bo GLS kurir pustil sporočilo o prispeli pošiljki. Na sporočilu je navedena številka paketa in telefonska številka GLS dostavne službe (01 500 11 90), ter njihov elektronski naslov (info@gls-slovenia.com). Na navedene kontaktne informacije se lahko obrnete in naročite ponovno dostavo paketa na vaš naslov ali pa se dogovorite, da vam paket dostavijo na drug naslov (kjer boste v času dostave dosegljivi). Po vaši želji se lahko z GLS-jem dogovorite tudi za dostavo paketa v vam najbližjo Paketno trgovino ali v Paketomat, kjer lahko paket prevzamete sami.

Seznam paketnih trgovin si lahko ogledate tukaj.

Varnost:

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Pravica do zasebnosti:

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2) in Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19, 102/20, 48/23 in 78/23 – ZZVZZ-T, ZZavar-1). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani Glasbeni atelje d.o.o., bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Komunikacija:

Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Odveza odgovornosti:

Prodajalec se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu, pa se po vnosu posameznega artikla lastnosti, rok dobave ali cena spremenijo, preden jih prodajalec uspe ažurirati. Če prodajalec ugotovi, da so podatki na spletni strani napačni, si pridržuje pravico, da izdelka pod temi pogoji zaradi očitne napake ne proda. O tem bo prodajalec kupca obvestil, mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo artikla ter slednje izvršil le z izrecnim soglasjem pogodbene stranke. Prodajalec se trudi, da so slike izdelkov natančne, vendar obstaja možnost barvnega ali drugačnega odstopanja zaradi različnih zmogljivosti ali ločljivosti zaslonov, kar pa ne vpliva na opredelitev ter standard izdelka. Morebitne minorne razlike med artikli in njegovim prikazom v spletni trgovini ne predstavljajo neskladnosti izdelka. S klikom na posamezen izdelek se odprejo podrobnejše in natančne informacije o artiklu, njegovih lastnostih in nakupnih pogojih.

Pritožbe in morebitni spori:

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@glasbeniatelje.com ali po pošti na naslov: Glasbeni atelje d.o.o., Ulica dr. Bogomira Magajne 14, 6215 Divača. V petih delovnih dneh mora prodajalec potrditi, da je prejel pritožbo, ter kupca obvestiti, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec potrošnike opozarja, da ne priznava oziroma ni določil pristojnega izvajalca za izvensodno reševanje potrošniških sporov ter  v primeru potrošniškega spora, potrošnika poziva k reševanju zadeve preko platforme Evropske Komisije, slednja je dosegljiva na;

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Priljubljene
Vaše priljubljene so prazne